Co możemy powiedzieć o języku młodzieżowym?

Często możemy usłyszeć o tym, że ktoś mówi po angielsku czy w jakimś innym języku. To zrozumiałe, ponieważ wiele państw ma język ojczysty. Warto jednak pamiętać o tym, że z niezrozumieniem można zetknąć się także wtedy, gdy dwie osoby posługują się takim samym językiem.

Język młodzieżowy

Świetnym przykładem jest język młodzieżowy. Kiedy człowiek przysłucha się rozmowie młodych ludzi, od razu może nasunąć się pytanie, o co tutaj chodzi? Dobrze też zadać sobie pytanie, czy nadążanie za językiem młodzieżowym ma sens?

Każda osoba ma prawo do własnej oceny, aczkolwiek można odnieść wrażenie, że nie ma się nad czym zastanawiać. Weźmy sobie za przykład gwarę góralską – jeżeli nie mamy do czynienia z góralami, język jest nieprzydatny. Chyba że chodzi o naukę dla poszerzenia własnej wiedzy – to już inna sprawa. Co za tym idzie, można próbować nadążyć za językiem młodzieżowym, ale trudno znaleźć za takim podejściem większy sens. Wypada również odnotować, że język młodzieżowy ewoluuje i ten tekst już niedługo może stać się nieaktualny.

Istotne jest też to, że niektóre słowa mogą przenikać do oficjalnych wypowiedzi. Co więcej, może dziać się to zupełnie niepostrzeżenie. Jeżeli masz co do tego jakieś wątpliwości, nie pozostaje nic innego jak zastanowić się nad używanym językiem. Warte podkreślenia jest również to, że przenikanie jednego języka do drugiego, to nie jest coś, co dotyczy tylko języka młodzieżowego i oficjalnego. Świetnym przykładem może być choćby język angielski i biznesmen, który zwrócił uwagę na notebook.