Technika biofeedbacku jako nowoczesna metoda w neurorehabilitacji

W Polsce działa obecnie szereg placówek zajmujących się rehabilitacją neurologiczną, w których stosuje się różne metody leczenia. Jedną z nich jest biofeedback, inaczej znany jako biologiczne sprzężenie zwrotne. Ta innowacyjna technika terapeutyczna jest stosowana nie tylko w celach medycznych, ale również w sporcie i psychologii. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na temat tego podejścia.

Biofeedback to technika neurologiczna, która umożliwia badanie mięśni i nerwów. Znajduje ona szerokie zastosowanie w medycynie, sporcie i psychologii dzięki możliwości monitorowania zmian fizjologicznych organizmu za pomocą zaawansowanej aparatury elektronicznej.

Charakteryzuje się bezpiecznym i nieinwazyjnym charakterem, co czyni ją idealną do stosowania u pacjentów cierpiących na różne schorzenia, jak również osób zdrowych. Biofeedback znajduje zastosowanie nie tylko w terapii dorosłych, ale także dzieci.

Podstawą działania metody biofeedback jest możliwość określenia i monitorowania zmian zachodzących w procesach fizjologicznych organizmu, co przekłada się na skuteczność w walce z niektórymi chorobami. Po odpowiednim szkoleniu, pacjent zdobywa umiejętność świadomego kontrolowania różnych funkcji organizmu, takich jak aktywność mózgu, temperatura ciała czy napięcie mięśni.

Terapie biofeedback polegają na przekazywaniu informacji zwrotnej o działaniu konkretnych obszarów mózgu. Informacje te dostarczane są w oryginalnej formie, np. za pomocą wykresów, animacji lub dźwięków.

Podczas treningu biofeedback do skóry głowy pacjenta przyłącza się specjalne elektrody, które przesyłają sygnały z mózgu do odpowiedniego urządzenia (np. EEG lub termistora), przedstawiającego je w formie fal mózgowych. Trening biofeedback umożliwia identyfikację zmian stanu fizjologicznego i daje możliwość świadomego wpływania na procesy zachodzące w organizmie. Do osiągnięcia sukcesu w terapii niezbędne jest silne zaangażowanie i cierpliwość pacjenta.