Oceniamy swoje finanse – źródłem naszych zmartwień są inflacja i geopolityka

W najnowszym, pięćdziesiątym już wydaniu doświadczenia badawczego „Consumer Signals”, przeprowadzonego przez firmę Deloitte, zaobserwowano subtelne ożywienie nastrojów Polaków odnośnie ich stanu finansowego. Wyniki sugerują, że oprócz przejawiającego się wzrostu ogólnego poczucia bezpieczeństwa finansowego w naszym kraju, powody do niepokoju mogą wiązać się z oczekiwaniami ponad 75% respondentów, którzy przewidują wzrost cen produktów, które najczęściej lądują w ich koszykach.

Zgodnie z globalnym wskaźnikiem dobrobytu finansowego, który Deloitte ustanowił na koniec 2023 roku na 102,8 punktów, zaobserwowano niewielką poprawę w porównaniu do poprzedniego badania, które wyniosło 100,2 punkty. Jak pokazują wyniki – w porównaniu z 18 badanymi krajami – Polacy szczególnie pozytywnie oceniają swoje finanse.

Wskaźnik dobrobytu finansowego dla Polski, mierzony na podstawie indywidualnych wrażeń respondentów, osiągnął wartość 108,2 punktów. To drugi najwyższy wynik spośród wszystkich badanych krajów europejskich. Najbardziej optymistycznie sytuację swych finansów oceniają mieszkańcy Hiszpanii (109,3 punktów), podczas gdy nieco mniej zadowoleni są Włosi (106,6 punktów), Francuzi (104,3 punktów) oraz Brytyjczycy (102,3 punkty).

Opinie Polaków na temat swoich finansów są jednak różnorodne. W niektórych podkategoriach badania wyniki dla Polski wskazują na nasz optymizm, podczas gdy inne wydają się sugerować pewien niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa finansowego.

Według badania Deloitte, 47% Polaków uważa, że ich personalny stan finansowy jest gorszy niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z danymi z listopada ubiegłego roku. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że nie jest przygotowana na pokrycie niespodziewanych wydatków, a prawie 30% (spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem) wyraża obawy o możliwość regulowania nadchodzących płatności – tak wynika z komentarza do badania.