Badanie "Barometr oszczędności 2023" – jak Polacy gospodarują swoimi finansami?

Według najnowszego raportu „Barometr oszczędności 2023”, wykazuje się, że znacząca większość, bo aż 78% społeczeństwa Polskiego, posiada pewien rodzaj oszczędności. Prace badawcze zostały wykonane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Równocześnie, wyniki te prześwietlają najczęściej stosowane przez Polaków metody gromadzenia kapitału, wśród których dominuje przechowywanie środków na oprocentowanym koncie bankowym.

Raport ujawnia, że mimo iż 78% Polaków ma zaoszczędzone pewne środki, nie wszyscy robią to w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami inflacji. Często oszczędzanie jest dla nich sposobem na stworzenie „poduszki finansowej” na przyszłość. Znaczna różnica zauważalna jest jednak w zakresie ilości zgromadzonych pieniędzy. Każdy czwarty ankietowany ma na koncie skromne kwoty nieprzekraczające 5 tys. zł, podczas gdy 23% zgłosiło posiadanie ponad 20 tys. zł.

Z analizy wynika, że najczęściej stosowanym przez Polaków mechanizmem pomnażania zgromadzonych oszczędności jest umieszczanie ich na oprocentowanym koncie bankowym – taką strategię zastosowało prawie 1/3 badanych. Również 28% ankietowanych korzysta z oprocentowanych lokat. Co dziesiąty wybiera inwestycje w akcje i obligacje, 9% zdecydowało się na waluty, a 7% na złoto. Z drugiej strony, tylko 5% naszych rodaków umieszcza swoje oszczędności w nieruchomościach lub kryptowalutach.

Raport podkreśla również, że blisko 40% Polaków w ogóle nie podejmuje aktywności związanych z pomnażaniem zgromadzonych środków, polegając tylko na posiadanych już oszczędnościach. Okazuje się, że większość z nich to osoby posiadające skromne kwoty – aż 65% badanych nie pomnaża swoich środków. Ci, którzy dysponują większymi kwotami, czyli powyżej 20 tys. zł, są bardziej skłonni do inwestowania. Ciekawym zjawiskiem jest to, że osoby z przeciętnymi oszczędnościami częściej niż te z małymi i dużymi kwotami inwestują w kryptowaluty.

Na podstawie ostatnich danych z GUS, średnie wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7194 zł. To oznacza wzrost o 2,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 11,02% na rok. Jednakże w grudniu 2023 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych, będący głównym miernikiem inflacji w Polsce, wzrósł o 6,2% w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego – jest to najniższy poziom od września 2021 r. Ceny towarów wzrosły o 5,5%, jednak usługi podrożały aż o 8,2%.