Mężczyźni myślą i czują zupełnie inaczej!

Mężczyźni mają skłonność do dystansowania się od wszystkiego, co wiąże się z emocjami. W sposobie myślenia także różnią się od kobiet. Kobiety mają potrzebę wyrażania swoich emocji i dzielenia się z nimi. Pragną wsparcia i kogoś, kto zrozumie ich ból, cierpienie. Mężczyźni myślą bardziej analitycznie, są ukierunkowani przede wszystkim na rozwiązywanie problemów.

Mylne jest to, że nie odczuwają smutku, po prostu zajęci są innymi aspektami problemu niż kobiety. Poza tym posiadają mniej doświadczenia w wyrażaniu uczuć i dzieleniu się nimi. Natomiast dla kobiet dzielenie się uczuciami jest ważnym elementem komunikacji z innymi ludźmi, zwłaszcza z przyjaciółmi. Nie jest prawdą ,że mężczyźni inaczej przeżywają odejście kogoś bliskiego i proces przezwyciężenia smutku. Oni również tak jak kobiety odbierają tego typu sytuacje.

Mężczyźni od dziecka są stymulowani do tego, by nie wyrażać swoich uczuć : ,,chłopaki nigdy nie płaczą ”.

Mężczyźni często wysuwają sugestie czy wymyślają praktyczne rozwiązania na złagodzenie bólu. Poszukują wtedy sobie jakiegoś zajęcia, zainteresowania czy też więcej czasu spędzają w pracy. Ważne jest aby kobiety były świadome, że mężczyźni również przeżywają smutek, tylko w zupełnie inny sposób. Swoje uczucia wyrażają w całkiem inny sposób niż kobiety. Jest to aspekt uwarunkowany wzorami wychowania i innymi oczekiwaniami względem mężczyzn i kobiet wysuwanymi przez społeczeństwo. Mężczyźni potrzebują odrobinę czasu oraz przestrzeni, żeby przeanalizować problem.

Kobiety są bardzo emocjonalne i w taki sposób reagują zaś mężczyźni są racjonalni. Nie radzą sobie z nadmiernym i chronicznym stresem, nie potrafią na bieżąco go rozładowywać i relaksować się, a emocje zbyt często łagodzą alkoholem, bo tylko on przynosi szybkie i skuteczne ukojenie.

Kobiecie łatwiej okazywać smutek czy niepewność. Mężczyźni obawiają się swojej wrażliwości, co nie oznacza, że nie czują. Jest też jakiś ewolucyjnie uzasadniony mechanizm, który kształtował mężczyzn takimi, jacy są. Jednak mężczyźni mieli odgrywać pewne role, np. zapewniania bytu rodzinie lub obrony, i jest to w nich zakodowane.