Jakie zarobki zapewnią emeryturę na poziomie 3 tysięcy złotych?

Pozyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące kwoty zarobków, która zapewni nam w przyszłości emeryturę w wysokości 3 tysięcy złotych, jest niejednokrotnie przedmiotem zainteresowania tych, którzy myślą o swoim komforcie finansowym w późniejszym okresie swojego życia. Istotne jest bowiem zdanie sobie sprawy z faktu, że minimalna emerytura często nie wystarcza na pokrycie nawet najbardziej podstawowych wydatków, takich jak opłaty za media czy zakup lekarstw.

Wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zależy od kilku czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć zarobki osiągane przez poszczególną osobę w trakcie jej całego okresu aktywności zawodowej. Regularnie opłacane składki na ubezpieczenie społeczne tworzą kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym, który później determinuje wysokość przyszłego świadczenia. Ponadto ZUS uwzględnia także takie elementy jak oczekiwany okres pobierania emerytury, kapitał zgromadzony przed 1999 rokiem oraz środki zgromadzone na subkoncie w ramach Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE).

Narzędziem, które umożliwia przeprowadzenie wstępnego oszacowania wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego jest kalkulator emerytalny dostępny na stronie ZUS. W celu uzyskania orientacyjnej kwoty przyszłego świadczenia, należy wprowadzić dane takie jak ostatnie zarobki, wiek, czy przewidywany czas przejścia na emeryturę. Należy jednak pamiętać, że wyniki uzyskane za pomocą tego narzędzia mają charakter wyłącznie prognozujący i nie stanowią gwarantowanej kwoty. Analizy pokazują, że aby móc liczyć na emeryturę na poziomie około 3 tysięcy złotych brutto, miesięczne zarobki powinny wynosić około 6300 złotych brutto.

ZUS umożliwia na swojej stronie internetowej przeprowadzenie wstępnej kalkulacji przyszłej emerytury. Jest to przydatne narzędzie do planowania finansów, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że przedstawia ono jedynie prognozowaną kwotę świadczenia, która nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń. Wyniki są więc tylko orientacyjne. Do obliczeń przy użyciu kalkulatora, wymagane jest podanie takich danych jak aktualny stan konta w ZUS, płeć, data urodzenia, kwota składek oraz deklarowany wiek przejścia na emeryturę.