Jakie były najciekawsze premiery książkowe w 2022 roku?

Do najciekawszych premier książkowych 2022 roku zaliczyć można co najmniej kilka pozycji.

Warto jednak wziąć pod uwagę to, by były one różnorodne tematyczne i z tego też powodu poniżej zamieszczone polecenia są tymi, na które warto zwrócić uwagę w związku z różnymi dziedzinami.

Najpopularniejsze książki wydane w 2022 roku

Wśród najpopularniejszych książek tego roku można wyróżnić:

  • biografię Magdaleny Mikołajczyk ,,jestem dość”. Jest to jedno z wydań, które opowiadają o depresji, dostosowywaniu się do norm społecznych, życiu zgodnie z tym, co faktycznie ma się na celu, a nie wymaganiami społeczeństwa,
  • ,,Historię, której nie było”, napisaną przez Babkę od histy. Autorka na podstawie własnych nauczycielskich doświadczeń i opanowania historii postanowiła napisać książkę, która poprzez swoją przystępną formę trafia do odbiorców w różnym wieku,
  • wznowienia powieści o Paddingtonie Brownie, zarówno w wersji dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją literacką przygodę, jak i dla starszaków, którzy opanowali już dłuższe formy.

Które książki wydane w 2022 roku warto polecić?

2022 rok zdecydowanie należał do Mikołaja Marceli, który w swoich wydaniach podejmuje tematykę związaną z edukacją i szkolnictwem. Jednym z tych, na które warto zwrócić uwagę jest ta przygotowana dla młodszego odbiorcy o nazwie ,,Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać”.

Wśród wydań tego roku nie można nie wspomnieć również o jednym z najpoczytniejszych pisarzy na terytorium Polski, jakim jest Remigiusz Mróz. Polecić można kolejne części jego cyklów, jak także zupełnie inne wydanie, jakim jest ,,Z pierwszej piłki”, stanowiąca zupełną nowość w dorobku polskiego autora.

Najciekawsze książki 2022 roku to wiele tytułów, z których powyżej zostało wymienionych zaledwie kilka z nich.

Więcej o różnych książkach znajdziesz w portalu https://poczytam.pl/.