Ekstrawertyzm – moc płynąca z otwartości na świat i innych ludzi

Po przeciwnym biegunie od skupionego na sobie introwertyka, położony jest ekstrawertyk, który swoją uwagę zwraca przede wszystkim na otaczający go świat oraz na innych ludzi. To jednak tylko niektóre z wielu cech charakterystycznych dla typu osoby ekstrawertycznej.

Indywidualności o ekstrawertycznym usposobieniu dążą do stymulacji ze strony zewnętrznej, wykazują się otwartością na interakcje społeczne, emocjonalną ekspresyjnością oraz skłonnością do podejmowania ryzyka. Zadziwiające jest to, że dla nich źródłem energii i satysfakcji są kontakty z innymi ludźmi oraz uczestnictwo w przeróżnych aktywnościach społecznych.

Charakteryzują się one towarzyskością, upodobaniem do bycia w centrum uwagi, a nawiązywanie kontaktów społecznych przychodzi im z łatwością. Często okazują się być otwartymi na nowe doświadczenia i chętnie eksplorują nowe rzeczy. Ekstrawertyk to ktoś, kto najchętniej zawsze byłby otoczony przez innych ludzi, a czas spędzony w samotności uważa za stracony. W momentach, kiedy dookoła niego mnóstwo się dzieje, jest pełen optymizmu.

Ciekawie prezentuje się porównanie ekstrawertyka i introwertyka. Te dwa typy osobowości wprowadził do psychologii Carl Gustav Jung w latach 20. XX wieku. Podkreślał on, że mamy wrodzoną ogólną energię psychiczną, zakorzenioną w naszym ustroju biologicznym – może być ona skierowana na zewnątrz (w przypadku ekstrawertyków) lub ku wnętrzu (u introwertyków).

Ekstrawertycy mają wiele zalet: łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, pozytywne nastawienie do życia oraz łatwość w komunikacji. Jednakże z drugiej strony, mogą być zbyt dominujący w grupie, co bywa uciążliwe dla innych, a także mogą mieć trudności z samotnością i koncentracją uwagi na jednym zadaniu ze względu na ciągle poszukiwanie stymulacji zewnętrznej.