Decyzja Sejmu dotycząca renty wdowiej: Czy rzeczywiście jest możliwa jego realizacja?

Z ciekawością zauważyliśmy, że we środę wszystkie partie parlamentarne wyraziły swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego renty wdowiej. Projekt ten trafił następnie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, twierdzi, że propozycje zawarte w projekcie są realne do wprowadzenia w ciągu pół roku.

Podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które miało miejsce również we środę, Sejm zdecydował o kontynuowaniu prac nad regulacją dotyczącą wprowadzenia renty wdowiej. Wszystkie kluby parlamentarne udzieliły temu swojego poparcia, a następnie przekazały projekt do dalszych prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Propozycja ta zakłada, że osoba po stracie małżonka będzie mogła utrzymać swoje dotychczasowe świadczenie, jednocześnie zwiększając je o 50% renty rodzinnej po zmarłym partnerze. Alternatywnie, będą mogli oni czerpać pełne korzyści z renty rodzinnej po zmarłym małżonku i dodatkowo otrzymywać 50% swojego dotychczasowego świadczenia.

Aktualnie, w sytuacji kiedy istnieje prawo do otrzymywania kilku świadczeń emerytalno-rentowych, stosuje się zasadę wypłacania jednego świadczenia. W rezultacie, po śmierci partnera, osoba owdowiała ma wybór – może utrzymać swoją emeryturę lub z niej zrezygnować na rzecz renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Według Arkadiusza Iwaniaka, byłego posła Lewicy i przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, ponad 200 tys. obywateli podpisało się pod tym projektem. Iwaniak przypomniał również, że Lewica złożyła projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej w 2022 roku, ale prace nad nim nie były kontynuowane. Dodał: „Postanowiliśmy więc przekształcić ten projekt w projekt obywatelski”. Projekt ten, jak zauważył Iwaniak, dotyczy około 1,5 mln wdów i wdowców, w większości kobiet.

Reprezentująca PiS Urszula Rusecka skupiła się na przypomnieniu działań rządu PiS na rzecz osób starszych. Wśród nich znalazły się między innymi przywrócenie wieku emerytalnego, wprowadzenie 13 i 14 emerytury, zmiany dotyczące emerytur czerwcowych, program „Mama 4 plus”, czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.