Zapowiedź poparcia przez PiS dla projektu podwyższenia renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z informacją przekazaną przez posłankę Marlenę Maląg, Prawo i Sprawiedliwość zamierza wyrazić swoje wsparcie dla wniosku o zwiększenie wartości renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Podkreśliła, że filarem działalności PiS jest polityka społeczna.

Podczas odbywającej się w Warszawie konferencji prasowej, na której obecne były parlamentarzystki PiS, Marlena Maląg zwróciła uwagę na fakt, że polityka społeczna stanowi integralną część działalności Prawa i Sprawiedliwości. Zauważyła także, że kluczowym elementem ich działań jest poprawa sytuacji rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Posłanka przypomniała o przyjętej, zaplanowanej i wprowadzonej w życie strategii wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającej obowiązywać do roku 2030. Wskazała na to, że pozostawiony został szczegółowy plan działań dotyczący obszarów wymagających jeszcze interwencji.

Wspomniała również o niedawnym pierwszym czytaniu projektu dotyczącego podniesienia renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia, które oczywiście zamierzają poprzeć. Podkreśliła determinację w dążeniu do realizacji wszelkich korzystnych działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Zwróciła uwagę na ustawę o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku i jest częścią konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zauważyła, że celem ustawy jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom godnego, samodzielnego życia oraz swobodnego podejmowania decyzji. Dodała, że jeżeli renta socjalna zostanie podniesiona do poziomu minimalnego wynagrodzenia, to również świadczenie wspierające wzrośnie. Podkreśliła aktywne zaangażowanie w realizację dobrych inicjatyw dla Polski.

Parlamentarzystka PiS Urszula Rusecka skierowała apele „do Koalicji 13 grudnia” prosząc o unikanie wprowadzania chaosu i bezprawia w polityce dotyczącej osób niepełnosprawnych, jakie obecnie obserwowane jest w prokuraturze czy mediach publicznych. Wysunęła również apel o unikanie podziałów w środowisku osób niepełnosprawnych.

Posłanka PiS Agnieszka Ścigaj podkreślała, iż politycy powinni dołożyć wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie. Wezwała do priorytetowego traktowania osób z niepełnosprawnościami.