Światło na tajemnice biseksualizmu: demistyfikacja stereotypów i wyjaśnienie faktów

Chociaż tematyka związana z grupą LGBT zdobywa coraz więcej uwagi w świecie, niestety, zróżnicowane orientacje seksualne są często nadal widziane i oceniane przez pryzmat stereotypów. Biseksualizm, orientacja seksualna polegająca na odczuwaniu pociągu do osób obydwu płci, jest jednym z tych przypadków. W niniejszym artykule starannie omówimy kwestię biseksualizmu, zastanawiając się nad tym, kim jest osoba identyfikująca się jako biseksualna, czy biseksualizm u mężczyzn rzeczywiście istnieje, i czy pojedynczy akt seksualny z osobą przeciwnej płci oznacza różną orientację seksualną.

Biseksualizm to jedna z fundamentalnych orientacji seksualnych obok hetero- i homoseksualizmu. Istota tej orientacji polega na odczuwaniu popędu seksualnego do osób obu płci oraz możliwości tworzenia z nimi głębokich relacji emocjonalnych, romantycznych i psychicznych.

Zasadnicze jest zrozumienie, że biseksualizm nie jest synonimem niezdecydowania w kwestii preferencji seksualnych. Nie jest to też wyraz promiskuityzmu czy świadomego urozmaicania swojego życia seksualnego.

Biseksualista to osoba, która jest zdolna do budowania intymnych relacji i podejmowania stosunków seksualnych zarówno z osobami tej samej płci, jak i płci przeciwnej. Warto zauważyć, że orientacja seksualna partnera biseksualisty nie odgrywa tu większej roli – mogą tworzyć pary z innymi biseksualistami, heteroseksualistami lub homoseksualistami.

Ważne jest zdanie sobie sprawy, że biseksualizm jest stałą orientacją seksualną, utrzymującą się przez całe życie osoby. Nie powinniśmy więc zakładać, że ktoś, kto jest w długotrwałym związku z osobą tej samej płci, staje się homoseksualistą lub lesbijką. Podobnie, wieloletnia intymna relacja z osobą przeciwnej płci nie wskazuje na zmianę orientacji seksualnej biseksualisty na heteroseksualną.