Czy kasa fiskalna jest potrzebna przy sprzedaży internetowej?

E-commerce zapewnia łatwy start w biznesie. Nie można jednak zapominać, że sprzedaż w internecie jest działalnością gospodarczą jak każda inna. Oznacza to, że podlega przepisom obowiązującym przedsiębiorców. Czy zatem obowiązek kasy fiskalnej dotyczy również sprzedawców online? Co warto wiedzieć na temat tych przepisów? Rozwiewamy wątpliwości.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – podstawowe zasady

Zasady dotyczące kas fiskalnych w ostatnich latach dość często się zmieniały. Podstawą prawną dla obowiązujących dziś przepisów jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Można w nim znaleźć między innymi informację, że sprzedaż towarów i usług osobom fizycznym lub rolnikom ryczałtowym wymaga ewidencji za pomocą urządzenia fiskalnego. Od tej reguły obowiązują pewne wyjątki. Rozporządzenie wskazuje jednak, że mogą one obowiązywać najdalej do 31 grudnia 2023 roku.

Obowiązek kasy fiskalnej – kogo dotyczy?

Zgodnie z zapisami wspomnianego wcześniej rozporządzenia obowiązek kasy fiskalnej dotyczy większości sprzedawców. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż odbywa się w sklepie tradycyjnym czy też internetowym i w jaki sposób zakupione towary są przekazywane nabywcy. Do niedawna było jednak inaczej – sprzedawca mógł być wykluczony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż była prowadzona wyłącznie wysyłkowo, a płatności były realizowane za pomocą banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, czyli bezgotówkowo. W praktyce więc wiele e-sklepów nie musiało się martwić o kasy fiskalne. Dziś jest jednak inaczej – wyjątków pozwalających na rezygnację z kasy jest znacznie mniej, w związku z czym większość sprzedawców online zmusi z nich korzystać.

Kogo nie dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kwestia sprzedaży internetowej względem kasy fiskalnej jest dość złożona, ponieważ wciąż istnieją kryteria, które zwalniają z konieczności wystawiania paragonów do każdej transakcji. Można wyróżnić trzy warianty zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a obsługa firm i instytucji

Pierwszym jest sprzedaż wyłącznie na rzecz firm lub instytucji. Jeśli nie sprzedajesz klientom indywidualnym, zgodnie z prawem nie potrzebujesz kasy fiskalnej. W praktyce jest to jednak rzadko spotykana sytuacja w sferze e-commerce. Zdecydowana większość sprzedawców internetowych kieruje bowiem swoją ofertę do osób prywatnych.

Kasa fiskalna a wartość obrotu od sprzedaży

Drugi wyjątek ma zastosowanie nieco częściej. Bazuje on na kryterium obrotu od sprzedaży – jeśli jego wartość jest niewielka, kasa fiskalna nie jest wymagana. Nie ma tu znaczenia, komu sprzedawane są dane dobra czy usługi. Jeśli w poprzednim roku podatkowym obrót nie przekroczył 20 tys. zł, nie trzeba korzystać z kasy fiskalnej. Jeśli natomiast dopiero rozpoczynasz działalność handlową, limit liczy się proporcjonalnie do okresu jej wykonywania w bieżącym roku.

Jeśli jednak sklep internetowy się rozwija, kryterium obrotów może zostać przekroczone dość szybko. Wówczas sprzedawca nie ma wyboru – musi zacząć korzystać z kasy fiskalnej w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit..

Kasa fiskalna – obowiązek a rodzaj prowadzonej działalności

Trzecim kryterium zwalniającym z użytkowania kasy fiskalnej może być rodzaj prowadzonej działalności. Rozporządzenie określa listę typów działalności zwolnionych z ewidencjonowania. Obejmuje ona obecnie 52 pozycje wraz z przypisanymi im kodami PKD. Są to prawie wyłącznie usługi. Dlatego skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie tego kryterium jest w zasadzie nierealne. Tym bardziej, że przepisy wymagają, aby wartość sprzedaży pochodziła z działalności objętej zwolnieniem w części przekraczającej 80%.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – podsumowanie

Podsumowując, prowadząc sprzedaż internetową, w zdecydowanej większości przypadków trzeba mieć kasę fiskalną. O ile Twoja sprzedaż nie jest skierowana wyłącznie do firm lub instytucji, nie wykonujesz działalności objętej wyjątkiem, a obroty przekraczają wartość 20 tys. zł rocznie, będziesz musiał ewidencjonować każdą transakcję.