11 nawyków ludzi sukcesu według psychologa Adama Granta

Wielokrotnie podziwiamy w szkołach dzieci, które nadmiernie się wyróżniają, sportowców z naturalnym talentem oraz młodych geniuszy muzyki. Jednakże, jak twierdzi amerykański psycholog Adam Grant, nie musisz być wybitnym dzieckiem, aby odnieść sukces.

Adam Grant uważa, że klucz do postępu to nie tylko wiedza, ale kontynuowanie procesu uczenia się poprzez stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Osoba sukcesu to taka, która wprowadza w życie drobne zmiany każdego dnia. Grant zidentyfikował jedenaście takich zmian, które prezentuje jako porady.

Pierwsza porada Granta jest poszukiwanie dyskomfortu i opuszczanie strefy komfortu. To przyspiesza nasz rozwój. Druga rada dotyczy ustalania codziennej lub tygodniowej liczby błędów – akceptowanie błędów prowadzi do nauki. Trzecia porada polega na proszeniu o radę zamiast feedbacku – skupienie na przyszłości zamiast przeszłości skłania innych do pełnienia roli trenera.

Grant radzi również mądrze wybierać źródła informacji i decydować, które z nich są godne zaufania. Wskazuje, iż powinniśmy dążyć do doskonałości, nie perfekcji, oraz być samemu dla siebie najważniejszym sędzią. Następnie sugeruje przekształcenie codziennej pracy w źródło radości i szczęścia.

Jeśli napotkamy przeszkodę na naszej drodze, Grant radzi cofnąć się, aby móc iść do przodu. Zaleca również nauczanie innych tego, czego sami chcemy się nauczyć – to najlepsza metoda przyswojenia wiedzy. W swoich poradach Grant mówi także o otwieraniu drzwi dla osób niedocenianych i pomijanych oraz praktykowaniu mentalnych podróży w czasie, co pozwala docenić nasze osiągnięcia.