Znaczenie odpowiedniego korzystania z wody w kontekście Światowego Dnia Wody

W Polsce, typowy obywatel konsumuje średnio od 200 do 300 litrów wody każdego dnia. To stanowi przerażający kontrast do mieszkańców niektórych afrykańskich państw, gdzie dostępność tego cennego surowca jest ograniczona do zaledwie 10 litrów na osobę, a czasami jest wręcz niedostępna przez cały dzień. Polska Akcja Humanitarna podkreśla wagę indywidualnych działań skierowanych na redukcję zużycia wody, które wykazują realny wpływ na globalne wydarzenia.

Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej skomplikowana. Od połowy XX wieku, populacja ziemi potroiła się w wyniku eksplozji demograficznej. Aktualnie na naszej planecie żyje ponad sześć miliardów ludzi, a przewiduje się, że za kwadrans wieku liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do ośmiu miliardów. Tak dynamiczne zmiany demograficzne wpływają bezpośrednio na ilość i jakość dostępnej wody do spożycia. Populacja krajów rozwiniętych utrzymuje się na stabilnym poziomie, podczas gdy biedniejsze regiony obserwują znaczny wzrost populacji, szczególnie w dużych aglomeracjach. W miastach, które doświadczają szybkiej urbanizacji, rozwój infrastruktury niezbędnej do dostarczenia ludziom wody pitnej i technicznej nie jest w stanie nadążyć za rosnącymi potrzebami.

Co możemy zrobić, aby to zmienić? Poprzez wprowadzenie odpowiednich nawyków związanych z korzystaniem z wody, przyczyniamy się nie tylko do poprawy globalnej sytuacji, ale także do obniżenia rachunków, które będziemy musieli zapłacić. Chociaż w ciągu ostatnich 15 lat przeciętny Polak ograniczył zużycie wody o prawie połowę, zmiana ta była podyktowana raczej wzrostem cen surowca, a nie większą świadomością społeczną. W ciągu ostatniej dekady cena wody wzrosła prawie 15-krotnie.